Foto: Scanpix

650 millioner i uværskader

Dyrest ble det på Oppland og Vestlandet.

Forsikringsselskapene betalte ut omtrent 650 millioner kroner for skader forårsaket av uvær i 2018, ifølge en melding fra Gjensidige Forsikring onsdag.Høstflommen i Oppland og på Vestlandet var den dyreste hendelsen.- Selv om 2018 ikke ble noe rekordår når det gjelder naturskader ser vi en klar tendens til økende skadeomfang på grunn av klimaendringene, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige.Den dyreste værhendelsen i 2018 var høstflommen i Oppland og på Vestlandet, som antagelig kostet nær 150 millioner kroner. Høststormen Helene, som først og fremst rammet Vestlandet og Sørlandet, kostet omtrent 100 millioner, heter det i meldingen.Til sammen betalte forsikringsselskapene ut omtrent 650 millioner kroner for skader som skyldtes storm, flom og skred i 2018, ifølge beregninger Gjensidige har gjort.Det dyreste uværsåret i moderne tid var 2011, da vinterstormene Dagmar og Berit forårsaket mer enn 25.000 skader. Erstatninger knyttet til uvær det året beløp seg til 2,9 milliarder kroner i dagens pengeverdi. På andreplass kommer 1992, med skader for 2,2 milliarder 2018-kroner. Også da var det storm og stormflo som utløste de fleste skadene. Av de 10 dyreste uværsårene siden 1980 har 7 kommet etter 2010.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også