Advarer mot syv aksjer

Investtech opererer med en egen «hold-deg-unna-portefølje». Formålet med porteføljen er å vise investorer hvilke aksjer man (ifølge Investtechs analyser) bør holde seg unna.Dette kan være aksjer med høy risiko i forhold til mulig oppside, negativt teknisk bilde, negative innsidere og/eller at aksjene vurderes vesentlig svakere enn markedsindeksen.I løpet av den siste uken har porteføljen falt 5,16 prosent.Hold-deg-unna-porteføljen:

  • Ocean Yield (+1,04 prosent)
  • Next Biometrics (-24,82 prosent)
  • Avance Gas (-24,19 prosent)
  • Subsea 7 (+6,72 prosent)
  • Pareto Bank (+2,82 prosent)
  • BerGenBio (-7,24 prosent)
  • Equinor (-6,19 prosent)
Utvalget er basert på de tekniske indikatorene som Investtech legger mest vekt på, henholdsvis trend, formasjoner, støtte og motstand, og volum.Trend er det aller viktigste og den porteføljeansvarlige forsøker å finne aksjer som ligger i fallende trend på mellomlang eller på kort sikt. For å kunne få en enda bedre timing på kjøpene, analyserer Investtech også formasjoner, støtte- og motstand og innsidehandel.Eksempler på aksjer som kan tas inn i porteføljen:
  • Fallende trend
  • Brudd ned gjennom motstand
  • Salgssignal fra formasjon som varsler at en fallende trend begynner