AF Gruppen gjennomfører kjøp av HMB Holding

Vil utføre rettet emisjon i forbindelse med utstedelse av vederlagsaksjer til selgere av aksjer i HMB.

AF Gruppen Sverige AB, et datterselskap av AF Gruppen (AFG), har i dag inngått endelig avtale om kjøp av 70 prosent av aksjene i HMB Holding AB, og har samtidig gjennomført kjøpet av disse aksjene.Det skriver selskapet i en børsmelding onsdag. De siste 30 prosent av aksjene vil fortsatt eies av nøkkelpersoner i selskapet. Selgere av aksjer i HMB Holding AB er 13 ansatte i HMB gjennom sine respektive investeringsselskaper. Alle selgerne vil fortsette både som ansatte i HMB og som eiere i HMB Holding AB.- HMB er et fremgangsrikt entreprenørselskap, grunnlagt i 1994 og med røtter i Dalarna i Sverige. HMB oppfører næringsbygg, boligbygg og offentlige bygg, og med alle entrepriseformer som finnes i markedet, skriver selskapet i børsmeldingen. Oppkjøpet vil ifølge børsmeldingen styrke AF Gruppens posisjon i det svenske bygg- og anleggsmarkedet og er et viktig skritt i AF Gruppens ambisjon om å vokse i Sverige.Viktig del av gruppens strategiKjøpet er basert på en entrepriseverdi (100 prosent) for HMB på SEK 600 millioner. Vederlaget for 70 prosent av aksjene som kjøpes av AF Gruppen Sverige AB består av 286,4 millioner svenske kroner gjort opp ved betaling i dag og 100 millioner gjort opp ved utstedelse av 736.911 nye aksjer i AF Gruppen til kurs 130,5 norske kroner per aksje. I tillegg inkluderes 64,4 millioner svensker kroner som vil betales kontant innen 10 virkedager etter at HMBs årsregnskap for 2020 foreligger, gitt at resultatmålet det året oppfylles. Kontantbeløpene som betales som ledd i vederlaget finansieres fra AF Gruppens eksisterende likviditetsbeholdning.Konsernsjef i AF Gruppen Morten Grongstad mener oppkjøpet er en viktig del av AF Gruppens strategi om lønnsom vekst utenfor Norge. - Vi er svært glade for å få HMB med på laget. Selskapet har levert gode prestasjoner over tid og har en kultur og et verdigrunnlag som sammenfaller med AF Gruppens. Dette oppkjøpet er helt i tråd med AFs strategi mot 2020, som inkluderer lønnsom vekst i Sverige, sier Grongstad.Høyner i datterI tillegg til ovennevnte transaksjon har AF Gruppen Sverige AB også kjøpt 3,4 prosent av aksjene i HMB Construction AB, et 92 prosent eiet datterselskap av HMB Holding AB. Selgerne av aksjene i HMB Construction AB er 69 ansatte i HMB Construction AB og de vil alle fortsette som eiere og ansatte etter transaksjonen.Utfører rettet emisjonStyret i AF Gruppen ASA har vedtatt å gjennomføre en kapitalutvidelse i forbindelse med utstedelse av vederlagsaksjer til selgere av aksjer i HMB. Kapitalforhøyelsen skjer i henhold til vedtak i generalforsamlingen 09.05.2018 og vil bli foretatt som en rettet emisjon mot selgere på 736 911 aksjer pålydende NOK 0,05 til kurs NOK 130,50. Aksjekapitalen i AF Gruppen ASA vil som følge av kapitalutvidelsen bli forhøyet med NOK 36 845,55 til NOK 4 987 304,50. Antall aksjer etter emisjonen blir 99 746 090. AF-aksjen er i skrivende stund opp 1,52 prosent til 134 kroner.