Amerikanske nøkkeltall bedre enn ventet

Antall personer som mottar arbeidsledighetstrygd var 1,737 millioner, mot 1,719 millioner uken før.

I uken som endte 12. januar, var antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA 213.000, en nedgang på 3.000 fra forrige ukes ureviderte 216.000. Det viser statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartmentet. På forhånd var det ifølge vår makrokalender ventet 220.000 førstegangssøkende. Fire-ukers glidende gjennomsnitt kom inn på 220.750, en nedgang på 1.000 fra uken før. Philly Fed høyere enn ventetPhilly Fed-indeksen landet på 17 poeng i januar, mot ventet 10 poeng ifølge vår makrokalender. Philadelphia Federal Index er en regional sentralbank-indeks som viser endring i bedriftsvekst. Undersøkelsen er et mål på regional produksjonsvekst. Når indeksen er over null, indikerer den produksjonsmessig vekst, og når den er under null, indikerer den sammentrekning.