Analytiker frykter kursfall - anbefaler salg

Investtech anbefaler salg av aksjer i Interoil Exploration & Production.- Interoil Exploration & Production viser en svak utvikling innenfor en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Fallende trender indikerer at bedriften er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er avtagende, skriver Investtech.Analytikeren minner om at den negative trenden bekreftes av den negative volumbalansen.Negativ volumbalanse viser at aksjen i gjennomsnitt har vært mer omsatt på dager med kursnedgang enn på dager med oppgang. Dette viser at selgerne i større grad enn kjøperne er villige til å presse kursen for å få handlet, noe som svekker aksjen.Ifølge Investtech ble det i november uløst salgssignal etter brudd på en dobbel-topp-formasjon.- Selv om kursen nå har nå steget noe etter at kursmålet på 2.68 kroner ble nådd, indikerer formasjonen videre nedgang, skriver analytikeren.Under dagens kurs ligger det støtte ved 2,45 kroner, mens det på overside er motstand ved 4,15 kroner.- Interoil Exploration & Production anses teknisk negativ på mellomlang sikt. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.I skrivende stund omsettes aksjen for 3,13 kroner, opp 4,51 prosent.Det betyr at aksjen er opp 13,82 prosent den siste uken mens den har falt 5,44 prosent den siste måneden.