Analytiker frykter kursfall – anbefaler salg

Investtech anbefaler salg av aksjer i Odfjell Drilling og Subsea 7.- Odfjell Drilling Ltd har brutt den fallende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere falltakt. Det ble imidlertid utløst salgssignal etter brudd på rektangelformasjon i november, og selv om kursen har reagert opp etter å ha nådd kursmålet på 23,80 kroner, signaliserer formasjonen fremdeles negativ utvikling. Aksjen er imidlertid positiv på innsidehandler, etter at styremedlem Susanne Munch Thore den 4. desember kjøpte aksjer i selskapet for 85.000 kroner på kurs 28,50 kroner. Samlet anses Odfjell Drilling svakt negativ. Vurdering: Svak salgskandidat, skriver Investtech.- Subsea 7 S.A. har brutt opp gjennom taket i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere falltakt, eller innledningen av en mer horisontal utvikling. Etter oppgang på rundt 20 prosent siden bunnen før jul, brøt kursen i forrige uke marginalt opp gjennom motstanden ved 95 kroner. Kursen har imidlertid falt tilbake de siste tre dagene, og har igjen brutt under motstanden. Bruddet indikerer videre nedgang, og den negative volumbalansen svekker aksjen ytterligere. Brudd opp gjennom motstanden ved 95 kroner vil det være et kjøpssignal, men slik kursen ligger nå, er Subsea 7 teknisk negativ. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker