Analytiker frykter kursfall – anbefaler salg

Investtech anbefaler salg av aksjer i Wilh. Wilhelmsen Holding A og Zalaris.- Investorene har over tid godtatt stadig lavere priser for å komme seg ut av WWI, og aksjen ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende pessimisme blant investorene og indikerer videre kursnedgang for selskapet. Det er lite støtte under dagens nivå. Vurdering: Salgskandidat, skriver Investtech.- Zalaris ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har solgt til stadig lavere kurser for å komme seg ut av aksjen, og indikerer en negativ utvikling for bedriften. Aksjen er positiv på innsidehandler. Det er lite støtte under dagens nivå, og det er dessuten varierende og periodevis lav omsetning i aksjen. Dette bidrar til å øke risikoen. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.


Les også