Analytiker spår kursoppgang – anbefaler kjøp

Investtech anbefaler kjøp av aksjer i AF Gruppen og Schibsted B.- AF Gruppen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Videre oppgang innenfor trenden indikeres. Aksjen har falt tilbake på lavt volum de siste ukene. Høyt volum på oppgang indikerer at optimismen er økende og at mange investorer går opp i pris for å sikre seg aksjer. Lavt volum på nedgang indikerer at få investorer vil gå ned i pris for å få solgt, og at de er komfortable med å sitte i aksjen. Dette er positivt, og gjenspeiles av en høy volumbalanse. Det ligger støtte ved 127 kroner. Aksjen er svakt positiv på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Scibsted B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trend på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Det ligger støtte ved 257 kroner, og noteringer under dette nivået vil utløse et salgssignal. Aksjen har motstand ved 290 kroner. Vurdering: Svak kjøpskandidat, avslutter Investtech.