Analytiker spår kursoppgang – anbefaler kjøp

Investtech anbefaler kjøp av aksjer i Aker og Veidekke.- Aker har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt og reagert kraftig ned. Det er foreløpig vanskelig å si noe om den framtidige trendretningen. Imidlertid teller det positivt at aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Under dagens kurs, ligger det støtte ved 445 kroner, mens det på oversiden ikke er motstand før rundt 614 kroner. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager, og dette indikerer at optimismen er økende blant investorene. Den positive volumbalansen styrker dermed aksjen, og gjør at Aker anses som en god kjøpskandidat. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Veidekke viser sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal, og videre oppgang innenfor denne indikeres. I det mellomlange bildet ligger det ikke motstand over dagens kursnivå, og ved reaksjoner tilbake er det god støtte rundt 96,60 kroner. I desember ble det meldt to innsidehandler i selskapet. Salget var noe større enn kjøpet, både i kroner og i forhold til innsidernes beholdning av aksjer før handelen. Aksjens innsidescore blir dermed svakt negativ. Sammen med motstanden ved 99 kroner i det kortsiktige bildet trekkes helhetsinntrykket noe ned, og konklusjonen blir at Veidekke er svakt positiv. Vurdering: Svak kjøpskandidat, avslutter Investtech.