Analytiker spår kursoppgang - anbefaler kjøp

Investtech anbefaler kjøp av aksjer i Yara og Atlantic Sapphire.- Yara International viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen reagerer opp fra bunnen av trendkanalen og har brutt flere motstandsnivåer. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 362 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. Det ligger motstand ved ca. 387 kroner. Flere innsidere kjøpte aksjer i november. Aksjen er dermed positiv på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Atlantic Sapphire endte på 78,50 kroner etter en oppgang på 8,3 prosent. Kursen har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere oppgang enn trendens annualiserte stigningstakt på 600 prosent. Kursen er i all-time high, og det er ingen motstand over dagens nivå. Det ligger kortsiktig støtte ved 69-75 kroner. Aksjen er positiv på innsidehandler etter at styremedlem Alexander Reus kjøpte aksjer i september og november. Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.