Anbefaler kjøp av NRC Group

DNB Markets ser pen oppside.

DNB Markets ser en todelt utvikling i de nordiske markedene innen bygg og anlegg fremover, med lavere aktivitet innen boligbygging og stigende aktivitet innen infrastruktur og anlegg.- I Sverige og Norge er aktiviteten innen boligbygging og prisene entreprenørene kan oppnå under noe press, mens ikke minst offentlige budsjetter for øvrig entreprenørvirksomhet er på vei opp. I Finland er utfordringene større med redusert aktivitet innen begge sektorer, skriver meglerhuset i dagens aksjerapport.DNB-analytikerne har et nøytralt syn på aksjene innen bransjen totalt sett, men mener NCC og NRC Group - «med sine respektive eksponeringer i disse markedene, samt relativt sett attraktive verdsettelse» - er de beste kandidatene i sektoren.Meglerhuset har kjøpsanbefaling på begge med kursmål på hhv. 183 svenske kroner og 81 norske kroner. Dermed ser analytikerne en oppside i de to aksjene på hhv. 22-23 og 29-30 prosent fra gårsdagens sluttkurser.Jan Haudemann-Andersens investeringsselskap Datum er for øvrig nest største aksjonær i NRC Group, med 9,46 prosent av aksjene.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også