Anbefaler ti aksjer

Fredag 4. januar er det syv nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av fem svenske, tre norske, en dansk og en finsk aksje.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.1. Nel ASA(NEL.OL) - 3. jan 2019. Siste sluttkurs: 4.89 (-0.05)Nel ASA ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 4.66 kroner. Videre oppgang til 5.51 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 4.70 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 4.70 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.2. Biotage(BIOT.ST) - 3. jan 2019. Siste sluttkurs: 107.2 (-4)Biotage ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har imidlertid gitt salgssignal fra glidende snitt-indikatoren, noe som isolert sett signaliserer nedgang. Aksjen tester støtten ved cirka 104 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. RSI divergerer positivt mot kursen, noe som indikerer mulighet for en reaksjon opp. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.3. Vestas Wind Systems(VWS.CO) - 3. jan 2019. Siste sluttkurs: 494.7 (-7.1)Vestas Wind Systems har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 464 kroner. Videre oppgang til 530 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 455 kroner og motstand ved cirka 527 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.4. Sparebank 1 Nord-Norge(NONG.OL) - 3. jan 2019. Siste sluttkurs: 65 (2.5)Sparebank 1 Nord-Norge ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 64.40 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 64.40 kroner ved reaksjoner tilbake. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.5. Nobina AB(NOBINA.ST) - 3. jan 2019. Siste sluttkurs: 61.2 (1.95)Nobina AB har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen ga kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 58.40 kroner. Videre oppgang til 62.91 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 58.00 kroner og motstand ved cirka 69.00 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.6. Veidekke(VEI.OL) - 3. jan 2019. Siste sluttkurs: 98.7 (-0.1)Veidekke viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 97.00 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 97.00 kroner ved reaksjoner tilbake. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned.Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.7. Sweco B(SWECB.ST) - 3. jan 2019. Siste sluttkurs: 196.5 (-0.1)Sweco B viser ingen klar trend på mellomlang sikt. Aksjen har en mulig omvendt-hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd over motstanden ved 200 kroner, helst på økende volum, vil signalisere videre oppgang. Aksjen har støtte ved cirka 187 kroner og motstand ved cirka 240 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.8. Tele2 B(TEL2B.ST) - 3. jan 2019. Siste sluttkurs: 111.45 (0.95)Tele2 B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har gitt kjøpssignal fra glidende snitt-indikatoren, og signaliserer dermed videre oppgang. Aksjen har støtte ved cirka 105 kroner og motstand ved cirka 116 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.9. Swedbank A(SWEDA.ST) - 3. jan 2019. Siste sluttkurs: 198.2 (0.15)Swedbank A ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har tatt ut objektivet ved 211 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 196 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 196 kroner ved reaksjoner tilbake. Negativ volumbalanse svekker aksjen på kort sikt. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.10. Kesko Oyj B(KESKOB.HEX) - 3. jan 2019. Siste sluttkurs: 48.16 (0.39)Kesko Oyj B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 47.20 euro og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.


Les også