Bank Norwegian-seier i Google-rettssak mot konkurrentene

Tingretten gir i stedet Bank Norwegian medhold, og mener banken ikke har brutt markedsføringsloven paragraf 25 om god forretningsskikk, ifølge DN.

Bank Norwegian var saksøkt av Komplett Bank, Ikano Bank og Monobank etter å ha kjøpt annonseplass på Google på konkurrentenes kjennetegn.Dersom man søker på en av de andre bankene på Google, dukker nemlig reklame for Bank Norwegian opp øverst i søkeresultatene, skriver DN.I fjor tok konkurrentene saken til Næringslivets konkurranseutvalg, som konkluderte med at Bank Norwegian hadde opptrådt illojalt og snyltet på andres innsats gjennom å kjøpe deres annonseplass på søkeord som innhold bankenes kjennetegn – for eksempel på søkeord som «monobank» og «komplett bank», ifølge DN.Bank Norwegian endret ikke praksisen. Konkurrentene tok saken til retten og ville forby Bank Norwegian fra å annonsere på denne måten.Men tingretten gir i stedet Bank Norwegian medhold, og mener banken ikke har brutt markedsføringsloven paragraf 25 om god forretningsskikk, ifølge DN. - Retten er kommet til at den aktuelle praksis ikke utgjør en snylting i egentlig forstand og da heller ikke utnyttelse av andres goodwill. Retten kan etter dette ikke se at markedsføringsloven setter grenser for Bank Norwegians praksis; en praksis heller ikke spesiallovgivningen beskytter varemerket mot, og Norwegian Bank as frifinnes.Bank Norwegian-aksjen er i skrivende stund opp 0,92 prosent til 71,35 kroner, opp 6,5 prosent i år.