Bank2 med rekordresultat

Bank2 opplevde nok et god år i 2018.

Bank2, der kjernevirksomheten er refinansieringslån med pant i fast eiendom, rapporterte rekordsterkt resultat for 2018.Resultat per aksje kom inn på 0,85 kroner, mot 0,73 kroner året før.Resultat etter skatt endte på 92,3 millioner kroner, mot 75,8 millioner kroner i 2017.Tap på utlån kom inn på ubetydelige 0,04 prosent, ned fra 0,08 prosent året før.Mislogholdsgraden var ikke like lystig lesning. Misligholdte lån utgjorde 7,4 prosent, mot 6,4 prosent i 2017.Driftsresultatet før tap kom inn på 127,6 millioner kroner, mot 104,2 millioner kroner året før.Netto rentemargin var det samme som året før, nemlig 5,2 prosent.Kostnadsprosenten som andel av omsetning kom inn på 37,4 prosent, noe som er en bedring fra 39,7 prosent året før. Dette skyldtes hovedsaklig høyere renteinntekter og positive effekter fra effektiviseringstiltak.Selskapet utstedte nye utlån til en verdi av 2.061 millioner kroner, opp fra 1.711 millioner kroner året før.Den bokførte egenkapitalen per aksje endte på 5,62 kroner ved utgangen av 2018, mot 4,60 kroner i 2017.Avkastningen på egenkapitalen endte på 18,2 prosent, ned fra 20,4 prosent året før.- Forsterket satsning på markedsføring i digitale kanaler og synlighetskampanjer i tradisjonelle mediekanaler har bidratt til større tilgang på lånesøknader og økt utlånsvolum, sier Frode Ekeli, administrerende direktør i Bank2, i en melding.Aksjen omsattes sist på OTC-listen for 9 kroner per aksje, noe som impliserer en p/e på 10,59 og en p/b på 1,60.