Børshopp for Oslo Børs etter nytt bud

Nasdaqs Oslo Børs-bud er 301 millioner kroner høyere enn budet fra Euronext som nær halvparten av aksjonærene har bundet seg til. Børsstyret mener norske selskaper er best tjent med Nasdaq som eier.

- Vi har jobbet intensivt siden jul med å jobbe frem et alternativ som vi ser kan levere en fin industriell logikk og en bra løsning for det norske kapitalmarkedets økosystem.Det sier Lauri Rosendahl, konsernsjef for Nasdaq Nordics og Nasdaq Stockholm, på en pressekonferanse onsdag. - Jeg synes vi har kommet veldig langt med det og har i dag lansert et bud for å kjøpe alle aksjene i Oslo Børs VPS, sier han.Nasdaq har onsdag lagt inn et bud på Oslo Børs på 152 kroner pr. aksje, og mottatt ugjenkallelig forhåndsgodkjenninger på budet fra aksjonærer som representerer 35,11 prosent av de totale aksjene i Oslo Børs Holding, inkludert DNB og KLP.Fra før har Euronext fremmet et bud på 145 kroner pr. aksje, og har fått bindende forhåndsaksepter av 45,2 prosent av selskapets aksjonærer, i tillegg til at selskapet selv eier 5,3 prosent. Det nye budet som anbefales av et samlet børsstyre priser dermed Oslo Børs til 301 millioner kroner mer enn budet fra Euronext som ble fremmet julaften. - Vi startet tidlig med å vurdere alternativer, både med Euronext og med Nasdaq i denne perioden frem til i dag for å vurdere deres forslag til å vilje til å utvikle det norske markedet, sier børssjef Bente A. Landsnes på pressekonferansen. - Vi ser på en sammenslåing av Oslo Børs med Nasdaq som et naturlig steg for å videreutvikle både det norske og de nordiske markedene, sier hun, og påpeker at norske selskaper vil få mye bedre synlighet i en nordisk plattform. På den norske OTC-listen onsdag stiger Oslo Børs med 2,7 prosent til 150 kroner, noe som priser selskapet til 6,45 milliarder kroner.