Bonheur gir opp på Dolphin Drilling

Bonheur trekker frem flere grunner for dekonsolideringen.

Børs

- Aksjonærene i Bonheur vil være oppmerksomme på at grunnet nedgangen de siste årene i offshore- og boreindustrien, kombinert med opphøret av henholdsvis nybygnings- og borekontrakten for den tidligere semi-riggen Bollsta Dolphin, har Dolphin Drillling i en lengre periode foretatt refinansieringsinitiativer for å finne en langsiktig løsning.Det skriver Bonheur i en børsmelding fredag.Basert på utviklingen samt Bonheurs vurdering av disse innsatsene, vil Dolphin Drilling bli dekonsolidert i Bonheurs finansielle rapportering for fjerde kvartal 2018.Bonheur trekker frem flere grunner for dekonsolideringen.Selskapet skriver at de har foreslått og støttet ulike mulige refinansieringsløsninger for Dolphin Drilling, inkludert betydelig kapitaltilskudd, men Dolphin Drillings långivere har besluttet å forfølge andre løsninger. I tillegg har disse løsningene ikke vært i tråd med Bonheurs strategi, og selskapet vil dermed ikke bidra med ytterligere kapital for å være majoritetsaksjonær.Selskapet nevner også at dekonsolideringen vil medføre bedret visibilitet for Bonheurs interessenter og partnere, og vil styrke selskapets egenkapitalandel. Aksjene i Dolphin Drilling vil bli verdsatt til notert aksjekurs på balansedagen.Dolphin-aksjen er i skrivende stund opp 1,02 prosent til 1,92 kroner, og er opp 52,18 prosent siste måned.

dolphin driling
bonheur
fred. olsen energy
Nyheter
Børs