Borregaard svekket bunnlinjen

Borregaard satt igjen med 20 millioner kroner mindre på bunnlinjen i 4. kvartal, men inntektene steg.

Borregaard melder om et resultat etter skatt på 65 millioner kroner i 4. kvartal 2018, mot 85 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,80 kroner, mot 0,90 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 84 millioner kroner, sammenlignet med 89 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet ble 93 millioner kroner, mot 99 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 1.219 millioner kroner, sammenlignet med 1.137 millioner kroner i 4. kvartal 2017.Selskapet betaler ut et utbytte på 2,25 kroner pr. aksje 25. april 2019, forutsatt godkjenning på generalforsamling 11. april 2019. Ex dato blir da 12 april 2019.Her er rapporten  og presentasjonen.