- Brexit-avtalen blir nedstemt i dag

DNB Markets' Knut A. Magnussen er klar i sin tale. Erik Johannes Bruce og Nick Pausgaard Fisker i Nordea Markets mener alt annet enn et «nei» ved kveldens britiske avstemming om Theresa Mays avtale vil være svært overraskende.

Denne ukens viktigste begivenhet er dagens avstemning i det britiske parlamentet om utmeldingsavtalen fra EU. Den skal etter planen gjennomføres rundt klokken 20.00 i kveld, etter at fem dager med debatt er avsluttet.«Avstemningen var først planlagt i desember, men den gang valgte Statsminister May å utsette prosessen til nyåret. Grunnen var at det lå an til at hun ville lide et klart nederlag i avstemningen. Hun ønsket derfor å gå en ekstrarunde med EU for å pynte på avtalen når det gjaldt den såkalte «backstop»-løsningen, som sikrer en fri grense mot Irland, i et håp om å kunne få avtalen vedtatt», forklarer seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Marekts i morgenrapporten.Det var lite å hente for May i Brussel. EU var ikke villig til å endre på avtaleteksten, og det var heller ikke tid til nye forhandlinger. May måtte derfor forsøke å skaffe støtte til den opprinnelige avtalen.«EU-toppene Tusk og Juncker forsøkte i går å hjelpe May gjennom å gi forsikringer om at Backstop-løsningen vil være midlertidig, men det er neppe nok til å få flere til å støtte avtalen. Det ser heller ikke ut til at May har greid å overtale så mange medlemmer av sitt eget parti, ei heller i fra opposisjonen, til å endre mening», fortsetter seniorøkonomen.Det var riktignok fire tidligere motstandere som på søndag sa at de hadde snudd og nå ville stemme for avtalen. Dermed ligger det ifølge Magnussen an til at avtalen vil bli stemt ned av et relativt stort flertall (på 50-150) av representantene i parlamentet.«Hele Labour vil stemme imot, fordi partiet ønsker nyvalg og muligheten til selv å forhandle frem en bedre avtale. I tillegg vil antakelig en stor gruppe konservative stemme mot avtalen, fordi de ønsker en hardere Brexit. Det Nord-Irske unionistpartiet (DUP), som støtter May sin regjering, ventes også å stemme i mot», mener han.Det eksakte utfallet av avstemningen vil imidlertid ifølge seniorøkonomen kunne avhenge av rekkefølgen av en rekke tilleggsforslag («amendments») som det kan voteres over. Rekkefølge og hvilke forslag som det skal voteres over bestemmes av ordstyrer («speaker») i parlamentet.«May forsøkte lenge å presse frem støtte for avtalen ved å hevde at alternativet er å gå ut av EU uten avtale. Denne strategien har ikke fungert», mener Magnussen.Vil vedvare enda en stundOnsdag i forrige uke vedtok parlamentet at ved et «nei» til avtalen, som altså virker svært sannsynlig, så vil May måtte komme tilbake med en plan B i løpet av tre dager.«Dette gjør det trolig enklere for motstanderne å stemme i mot avtalen, fordi man ikke frykter at resultatet blir en Brexit uten avtale. Når plan B legges frem, vil parlamentet i tillegg til å ta stilling til den, også kunne legge frem og debattere sine egne alternativer. Det vil typisk kunne være en ny folkeavstemning, en såkalt «Norway Plus», eller en permanent tollunion med EU».På denne måten vil parlamentet ifølge DNB Markets-økonomen kunne forhindre at man ender opp med en Brexit uten avtale, som vil kunne ha store, negative konsekvenser for økonomien.«Det fordrer imidlertid at det kan oppnås flertall for et av alternativene nevnt over, og det synes ikke å være tilfellet nå. En mulighet er derfor at May går en ny runde med EU og at Brexit utsettes, antakelig til sommeren, i et håp om å få vedtatt en justert avtale».Muligheten for å få dette til, mener han er større desto mindre nederlag May lider i dag.«Uansett vil usikkerheten rundt Brexit-prosessen vedvare enda en stund», avslutter Magnussen.Alt annet enn «nei» overraskerErik Johannes Bruce og Nick Pausgaard Fisker i Nordea Markets mener alt annet enn et nei ved kveldens britiske avstemming om Theresa Mays avtale vil være svært overraskende.«Det store spørsmål er hvor stort nederlaget blir. Jo større nederlag jo svakere pund må en regne med. Er nederlaget lite kan pundet, som har stykte seg noe i det siste, gå ytterligere sterkere. Da er det en sjanse for at May går videre med forhandlinger og har muligheten for å vinne en neste avstemning», heter det i morgenrapporten.Akkurat hvor grensen går for om pundet styrker seg eller ikke, er ifølge Bruce og Pausgaard Fisker vanskelig å si.«Noen snakker om 100 (Bloomberg)», skriver de to Nordea-økonomene.Uansett hvor stort nederlag, er hva som skjer herfra høyst usikkert, mener de.«Det kan bli en hard brexit, hvis parlamentsmedlemmene ikke greier å samle seg om en løsning. Vi tror ikke at det blir resultatet. Det er stort flertall i parlamentet og trolig i befolkningen mot et slikt utfall så på en eller annen måte regner vi med at det blir avverget».En mulighet er ifølge Nordea-duoen å skyve på hele problemstillingen ved at Storbritannia søker om utsettelse av Brexit-dagen, men det må EUs resterende medlemsland akseptere.«Det vil gi mer tid til å finne en løsning. Nyvaalg kan også endre bilde. Labour vil trolig kreve mistillitsavstemming mot regjeringen. Det kan gi et nytt parlamentsvalg. Men da må konservative medlemmer eller DUP medlemmer stemme for mistillit for at regjeringen skal gå og det tviler på siden meningsmålingene gir de lite håp om et bra nyvalg».Kanskje tar May (eventuelt en ny konservativ statsminister dersom hun velger å gå) ifølge Bruce og Pausgaard Fisker opp nye forhandlinger og legger opp til en mykere Brexit.«Det kan få stemme fra en større del av Labours medlemmer».En mulig ny EU -avstemmingEt fjerde scenario er en mulig ny EU -avstemming.«Det er vanskelig å se at vi får en avklaring raskt, så usikkerheten vil nok vare en god stund. Pundet har styrket seg 1,5 prosent de siste dagene. Vi tror det er uttrykk for økte forventninger i markedet om en mykere Brexit eller en mulig ny avstemming om Brexit», avslutter økonomene i Nordea Markets.