Bunnlinjen i Euronav barbert bort

Resultatet fortsetter å falle for den belgiske tank-kjempen. 

Børs

Den belgiske tank-kjempen Euronav la torsdag frem tall for fjerde kvartal 2018.Fasiten ble et resultat etter skatt på 1,0 millioner dollar, ned fra 19,3 millioner dollar i fjerde kvartal 2017.Driftsresultatet før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) endte på 102,3 millioner dollar, mot 87,8 millioner dollar i tilsvarende periode året før. Driftsinntektene beløp seg til 234,1 millioner dollar, opp fra 118,0 millioner dollar i fjor. Euronav har hatt en spot-inntjening på sine VLCCer i Tankers International-poolen på 34.959 dollar pr dag i snitt i kvartalet, mot 25.889 samme periode i fjor.Gjennomsnittlig time charter-rate var på 31.797 dollar pr dag i kvartalet for VLCC-skip, mot 35.399 dollar samme periode i fjor.Suezmax-flåten har hittil i første kvartal 2019 hatt en inntjening i spot-markedet på om lag 32.700 dollar pr dag, og i snitt er 36 prosent av tilgjengelige dager blitt sluttet.I rapporten skriver Euronav videre at de fullt og helt forbereder seg for IMO 2020-reguleringene.

euronav
Nyheter
Børs