Danske Bank sikker på at renten står i ro

Har risikoen økt?

Norges Bank avsier ny rentedom torsdag denne uken, og den brede konsensus sier at ingenting skjer med styringsrenten denne gang.- Vi venter selvsagt ingen renteendring på rentemøtet i Norge på torsdag. Riktignok varslet Norges Bank på møtet i desember en renteøkning i løpet av 1. kvartal, men at mars var det mest sannsynlige tidspunktet, skriver sjeføkonom Frank Jullum i en oppdatering Hegnar.no har fått tilgang til.Han påpeker at utviklingen siden rentemøtet i desember har vært preget av mye global uro.- Men det er likevel vanskelig å si at den globale risikoen er blitt større, snarere tvert imot. De globale renteforventningene er riktignok noe lavere nå enn i desember, men effekten på renteutsiktene i Norge bør være begrenset til 3-5 basispunkter de nærmeste par årene. På den annen side har utviklingen i norsk økonomi vært noe bedre enn ventet, fortsetter Jullum.Les også: Sjeføkonom Frank Jullum er bull - tror på flere rentehevinger- Liten grunn til å avvikeDe månedlige BNP-tallene peker ifølge sjeføkonomen nå mot en vekst i fastlands-BNP på 0,8-1,0 prosent på kvartalsbasis i 4. kvartal.- Dette er godt over trendveksten (rundt 0,5 prosent), og bekrefter også våre mistanker om at svekkelsen i 3. kvartal var midlertidig. Samtidig har kjerneinflasjonen igjen overrasket på oppsiden, og har ligget over inflasjonsmålet på 2,0 prosent to måneder på rad. I tillegg er den importvektede kronekursen en god del svakere enn oljeprisen skulle tilsi, fortsetter Jullum.- Samlet er det derfor liten grunn for Norges Bank til å avvike fra planen om en gradvis normalisering av pengepolitikken. Skulle den globale utviklingen vise seg å bli betydelig svakere enn ventet utover året, er det mer enn tilstrekkelig med tid og rom til å endre planen om en gradvis renteoppgang i årene fremover, avslutter sjeføkonomen i Danske Bank.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også