- Det kan gi ytterligere nedgang i aksjer

Nordea Markets-økonomene Kjetil Olsen and Nick Pausgaard Fisker om hendelsene som kan påvirke.

Amerikanske aksjemarkeder sluttet i går så vidt i pluss, godt hjulpet av en brukbar oppgang i oljeprisen som dro energiaksjer opp et par prosent. Men futuresmarkedet peker mot en rimelig negativ åpning i dag, for S&P 500 indikerer futuresmarkedet en nedgang på 1½ prosent.Apple var i går kveld ute og varslet om betydelig svakere resultater i 4. kvartal enn ventet, blant annet som følge av svakere etterspørsel i Kina. Apple-aksjer er ned så mye som 7,5 prosent i etterhandelen i USA.«Varselet kommer dagen etter at kinesiske industri PMI-indekser duppet under 50, noe som indikerer brems i kinesisk industri. Allokering ut av risikable aktiva og inn i mer trygge fortsetter, med kraftig styrking av japanske Yen (en safe haven valuta) og videre nedgang statsrenter. 10 års amerikansk stat står nå i 2,63 prosent», skriver Kjetil Olsen and Nick Pausgaard Fisker i Nordea Markets i morgenrapporten.USAs president Donald Trump var ute og tvitret i går, og mente aksjeuroen i det siste bare er en hick-up og at markedene vil snu opp igjen når han får i stand en handelsavtale med Kina.«Vi får ta det som et positivt signal i handelskrigen. Og han vil nok få delvis rett dersom en avtale landes. Det vil gi et boost til risikosentimentet. Spørsmålet vi alle lurer på er hvor mye av avmattingen i veksten vi nå ser globalt som skyldes handelskrigen, og hvor mye som skyldes andre mer «strukturelle» forhold», heter det fra de to økonomene.114.000 uten jobb Torsdag morgen kom ledighetstall fra AKU her hjemme for oktober. Konsensus var en uendret ledighet på 4,0 prosent.«Tallene fra AKU svinger en del og kan være vanskelige å tolke. Vårt overordnede syn er at fortsatt går bra i norsk økonomi og at ledigheten skal videre ned i 2019», skriver Olsen og Pausgaard Fisker.Fasiten viste 114.000 arbeidsledige i Norge i oktober, justert for sesongvariasjoner. Det utgjorde 4,0 prosent av arbeidsstyrken, viser den ferske Arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB).Ifølge en sammenstilling utført av TDN Direkt var det på forhånd ventet en ledighetsrate på 4,0 prosent.Ifølge AKU ble der 13.000 flere sysselsatte fra juli (gjennomsnitt av juni-august) til oktober (gjennomsnitt av september-november), justert for sesongveriasjoner. Det tilsvarer en økning på 0,2 prosentpoeng.Dette er innenfor feilmarginen, men i tråd med en stigende trend. I løpet av det siste året har tallet på sysselsatte økt med 55.000 personer.Selv om sysselsettingen har steget, har arbeidsledigheten vært stabil. Det kan forklares med at flere har kommet inn i arbeidsstyrken.En rekke nøkkeltallI dag får vi en rekke amerikanske nøkkeltall som ifølge Nordea-økonomene kan få innflytelse på markedssentimentet. Det viktigste blir ISM-indeksen for industrien. Strammere finansielle forhold i kjølvannet av aksjeuroen den siste tiden med tilhørende utgang i kredittspreader, ventes å gi utslag i lavere indeksverdier for ISM framover.I tillegg fryktes svakere vekst i både Kina og Europa å spille over på amerikansk industri.«November-tallet overrasket rett nok markedet positivt med et hopp fra rett under 58 til litt over 59, men uten at det så ut til å berolige noen. Troen på en betydelig vekstavmatting synes såpass utbredt at tallene trolig må overraske på oppsiden gjentatte ganger før markedet eventuelt endrer syn», heter det.«For desember venter konsensus at indeksen faller til 57,9. Det vil fortsatt være et veldig høyt nivå i historisk kontekst. Men mens en positiv overraskelse trolig ikke vil løfte markedet betydelig, vil nok en negativ overraskelse forsterke «narrativet» om at veksten både i USA og globalt bremser kraftig. Det kan gi ytterligere nedgang i aksjer og et forsterket risk-off sentiment», fortsetter økonomene.I tillegg får vi tall for sysselsettingen fra ADP, som kan gi en rettesnor for hva som er i vente når payroll-tallene kommer på fredag. «Markedet venter at denne økte med 180 000 i desember, uendret fra november», skriver Olsen og Pausgaard Fisker. Og endelig kommer det tall for boligsalget i november.«Det har vært en del fokus på det amerikanske boligmarked som har vist tegn på avmatning i annen halvdel av 2018», avslutter økonomene.