- Det vil bidra til at norske aksjer kan få bra avkastning

Økonomene i Handelsbanken Capital Markets har generelt en positiv forventning til Oslo Børs når vi ser tre til seks måneder frem i tid.

Det ble en tung avslutning på Oslo Børs i fjor. Starten har imidlertid vært positiv, med en oppgang for hovedindeksen på over fire prosent.- Både for Oslo Børs og globale aksjer generelt, var fallet fra oktober og ut året uvanlig stort i en historisk sammenheng, med mindre vi står overfor en nært forestående resesjon i USA/eurosonen, kommenterer seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken Capital Markets til Hegnar.no.Etter børsfallene har prisingen av aksjer ifølge seniorøkonomen falt klart, og en del investorer stiller seg nå spørsmålet om prisingen rettferdiggjør økt eksponering mot aksjer.Grangård mener oppgangen vi har sett på Oslo Børs de siste ti dagene reflekterer i hovedsak økt risikoappetitt blant globale investorer, samtidig som oppgangen i oljeprisen har bidratt til at norske aksjer har gått noe bedre enn globale.- På kort sikt tror jeg at det i hovedsak er global risikoappetitt som vil være avgjørende for veien videre. Viktige drivere her vil være makroøkonomiske nøkkeltall, samtalene mellom Kina og USA (handel red. anm.) og signalene fra Fed. Vekstforventningene har trukket ned globalt den siste tiden, ettersom nøkkeltallene har skuffet mange steder. Samtidig er det vår oppfatning at aksjemarkedene har gått vel langt i å prise inn kommende negative nyheter, sier han.Overvekt i norske aksjerØkonomene i Handelsbanken Capital Markets har generelt en positiv forventning til Oslo Børs når vi ser tre til seks måneder frem i tid, og har valgt å ha overvekt i norske aksjer i sine porteføljer.- Vi forventer et moderat positivt risikosentiment globalt, ettersom investorer ser at en resesjon ikke lurer bak neste sving. Det vil bidra til at norske aksjer kan få bra avkastning. Samtidig har vi god tro på at veksten i norsk økonomi kan bli sterk og holde seg enda bedre oppe enn mange andre steder. -Til slutt har vi ventet en sterkere krone enn nivåene vi så mot slutten av 2018. Det styrket også caset for norske aksjer i en global aksjeportefølje, kommenterer Grangård, som fortsetter å overvåke særlig den globale konjunktursituasjonen.- Tegn til at vekstnedgangen blir mer dramatisk enn vi nå ser for oss, vil nok endre våre forventninger til avkastningen både fra globale og norske aksjer betydelig, avslutter seniorøkonomen.Steget mest hittil i årUnder følger en oversikt over aksjene som har steget mest hittil i år. African Petroleum Corporation, som topper oversikten, opp hele 68,53 prosent, er notert på Oslo Axess, mens Sino Agro Food, som inntar en 2. plass, opp 58,00 prosent hittil i år, er tatt opp til handel på Merkur Market. Det samme er BRAbank, som er å finne på en 8. plass på listen, opp 26,67 prosent.De resterende aksjene er notert på Oslo Børs.