Detaljhandelen skuffer

Detaljomsetningsindeksen falt mer enn ventet i desember, ifølge ferske tall fra SSB.

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 1,8 prosent fra november til desember i 2018, viser sesongjusterte tall, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).Dette skjer etter en oppgang på 1,1 prosent fra oktober til november.På forhånd var detaljhandelen ventet å falle 0,5 prosent, ifølge estimater innhentet av TDN Direkt.DNB Markets ventet et fall på 0,2 prosent mens Nordea Markets ventet et fall på rundt én prosent over måneden. «Den norske detaljhandelen var svak gjennom høsten 2018 noe vi tror i stor grad skyldes de høye strømprisene. Men i november var tallene veldig sterke hjulpet av Black Friday effekten», het det i morgenrapporten fra Nordea Markets i forkant av SSB-tallene.Nordea-økonomene trodde imidlertid den moderate trenden ville fortsette og ventet derfor et fall på rundt én prosent over måneden.«Ser vi framover, er vi mer optimistiske etter hvert som strømprisene trolig kommer noe ned og lønnsveksten tiltar. Det vil gi god vekst i kjøpekraften og medvind også til vareforbruket», het det i rapporten.

Nedadgående utviklingDen langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen har ifølge SSB hatt en vekst på 3,4 prosent siden vendepunktet i mai 2016 til toppunktet rundt sommeren 2018. Det siste halve året viser derimot trenden en nedadgående utvikling.Nedgangen i det sesongjusterte volumet ble i stor grad drevet av netthandel, men butikker med salg av møbler bidro også til nedgangen, heter det.Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,2 prosent i perioden oktober - desember 2018 sammenlignet med samme periode ett år tidligere.Handler i novemberMed inntoget av nye handledager som Black Friday, og mer netthandel, har det de siste årene foregått en endring i det observerte handlemønsteret i førjulstiden. Endringen fører til at en større del av julehandelen skjer i november. Dette fenomenet er fortsatt relativt nytt og fanges løpende opp av sesongjusteringsrutinen som brukes i produksjon av detaljomsetningsindeksen.Effekten ser ut til å være økende for de siste par årene, noe som gjør at selv om deler av veksten tas som en del av sesongeffekter vil den resterende veksten være en del av den underliggende økningen som observeres, heter det fra SSB.Denne endringen av sesongmønsteret medfører at sesongjusterte tall kan være noe mer usikre for månedene som er berørt av disse endringene.Netthandel dro oppÅrsveksten i det virkedagskorrigerte omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene viste ifølge tallene en oppgang på 0,8 prosent fra 2017 til 2018. Det var særlig økt netthandel som bidro til den samlede veksten.Årsveksten i netthandel var på 14 prosent, og stod for rundt to tredjedeler av den totale årsveksten i detaljomsetningsindeksen.På den andre siden var det detaljhandel med drivstoff til motorvogner som bidro til å dempe den totale årsveksten. I denne næringen gikk omsetningsvolumet ned med 2,0 prosent fra 2017 til 2018, heter det.