Dette skjer i dag

I dag finner vi følgende hendelser på finanskalenderen:

  • Japan: Inflasjon, desember
  • Japan: Industriproduksjon, desember
  • Storbritannia: Detaljhandel, desember
  • USA: Industriproduksjon, desember
  • USA: University of Michigan tillitsindikator, januar
  • IEA: Oljemarkedsrapport