- Dette vil ikke bare ramme olje- og gassektoren

Analysehuset Capital Economics tror på oljeprisfall i tiden fremover.

Børs

Norges Bank ventes neste uke å bekrefte renteheving i mars, men utover det forventes det ifølge Capital Economics en nedbremset tilstramming av pengepolitikken i Norge fremover, skriver TDN Direkt.Analysehuset tror sentralbanken vil bli tvunget til å heve rentene i et saktere tempo enn det utsiktene til banken impliserer. Capital Economics peker for det første på at de forventer lavere økonomisk vekst for flere av Norges handelspartnere.«Til tross for at fremtidsutsiktene våre for den britiske økonomien, som er Norges største handelspartner, er noe mer optimistisk, har vi nylig nedrevidert dem», skriver Capital Economics.For det andre tror analysehuset ifølge nyhetsbyrået på et oljeprisfall i tiden fremover, i motsetning til Norges Bank som forventer en innhenting i oljeprisen.«Dette vil ikke bare ramme olje- og gassektoren, men også store deler av innenlandsøkonomien som er avhengig av offshore-etterspørsel», heter det.

olje & gass
analysehus
olje- og gassektoren
capital economics
norges bank
rente
renteheving
Nyheter
Børs