DNO hamstrer flere Faroe-aksjer

DNO har nå sikret seg 76,49 prosent av Faroe Petroleum.

Børs

DNO har kjøpt ytterligere 13.656.751 aksjer i Faroe Petroleum.Kjøpet tilsvarer om lag 3,66 prosent av den utstedte aksjekapitalen, og aksjene ble kjøpt til en kurs på 160 pence.Etter transaksjonen eier eller har DNO aksept for 285.216.885 Faroe-aksjer, tilsvarende totalt 76,49 prosent av selskapet.

dno
faroe petroleum
Nyheter
Energi
Børs