DNO har kjøpt ytterligere 13.656.751 aksjer i Faroe Petroleum.Kjøpet tilsvarer om lag 3,66 prosent av den utstedte aksjekapitalen, og aksjene ble kjøpt til en kurs på 160 pence.Etter transaksjonen eier eller har DNO aksept for 285.216.885 Faroe-aksjer, tilsvarende totalt 76,49 prosent av selskapet.