Dro inn godt over milliarden på moteklær

Til tross for liten nedgang i omsetning, tjener KappAhl fortsatt gode penger i Norge.

Året som gikk var et utfordrende år for KappAhl. Til tross for dette, holdt det heleide datterselskapet til KappAhl AB omsetningen godt over milliarden.Færre besøkendeKappAhl AS, som driver salg av klær til dame, herre og barn i Norge gjennom 99 egne butikker og på nett, omsatte for 1.189 millioner kroner i 2017/2018 (Avvikende regnskapsår, september-august red. anm.), mot 1.270 millioner kroner i 2016/2017.«Effekter av færre besøkende til våre butikker og hard konkurranse innad i bransjen og fra andre bransjer bidro til en nedgang i omsetningen», går det frem av årsrapporten.Samtidig har selskapets målrettede arbeid med å følge kundene i den pågående adferdsendringen omfattet utvikling av ny teknikk og tjenester.«Vår e-handel har økt vesentlig under året og over halvparten av vår e-handel leveres via «Click & Collect» i butikk og bidrar også til mersalg i butikk», heter det.Driftsresultatet i perioden beløp seg til 59,42 millioner kroner, mot 62,81 millioner kroner i 2016/2017, mens årsresultatet endte på 46,76 millioner kroner, mot 49,28 millioner kroner.Risiko og usikkerhet«Blant de mest fremtredende forretningsmessige risikoene er konkurranse blant motekjeder og evnen til å identifisere og tilpasse seg stadig skiftende motetrender», heter det i årsregnskapet.Den finansielle risikoen håndteres gjennom morselskapet i Sverige.«Selskapet er utsatt for renterisiko og valutarisiko i sin ordinære forretningsvirksomhet. Selskapet har inntekter og kostnader i ulike valutaer, og dermed er selskapet utsatt for valutasvingninger som påvirker driftsresultatet"» heter det.Hard konkurranseI regnskapsåret som ble avsluttet i august i år endte omsetningen til KappAhl AB på 4,76 milliarder svenske kroner, en nedgang på 3,2 prosent fra i fjor, skrev Finansavisen i oktober i fjor.«Året som gikk ble et utfordrende år for KappAhl. Effekter fra færre besøk i butikk og hard konkurranse bidro til en salgsnedgang på 3,2 prosent», skriver konsernsjef Göran Bille i årsrapporten.Største eier i selskapet er det svenske familieselskapet Mellby Gård, med en eierandel på 20,5 prosent.KappAhl-kjeden har 369 butikker i Sverige, Norge, Finland, Polen og Storbritannia.