EMGS oppdaterer markedet

Electromagnetic Geoservices (EMGS) er fredag ute med en flåteoppdatering, samt status for fjerde kvartal.EMGS opplyser at de hadde en flåteutnyttelse på 32 prosent i fjerde kvartal 2018, sammenlignet med 13 prosent i tilsvarende periode i 2017.For hele 2018 hadde selskapet en utnyttelsesgrad på 33 prosent, ned fra 56 prosent i 2017. Ingen av selskapets fartøyer var allokert til multiklientprosjekter i kvartalet, sammenlignet med 13 prosent i tilsvarende periode 2017.I fjerde kvartal hadde EMGS 5,7 fartøymåneder, ned fra 6,0 i 2017.Videre ble 32 prosent allokert til proprietært arbeid, mens det samme periode året før ikke ble allokert noe. Selskapet forventer samtidig 6 millioner dollar i inntekter fra multiklient-undersøkelser i fjerde kvartal 2018.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også