EMGS oppdaterer markedet

Dette blir inntektene etter lisenstildelinger i 2018. 

Børs

Electromagnetic Geoservices er ute med en oppdatering mandag.Her kommer det frem at selskapet venter å realisere netto uplift-inntekter på rundt to millioner dollar, tilsvarende 17,16 millioner kroner.Det kommer ifølge selskapet etter lisenstildeling gjennom Olje- og energidepartementets Tildelinger i Forhåndsdefinerte Områder 2018.Inntektene vil bokføres i første kvartal 2019.

electromagnetic geoservices
Nyheter
Børs