Euronext har lagt inn bud på Oslo Børs

Paul Kleiven

Budet er lagt frem for styret i Oslo Børs.

Euronext har lagt inn et offisielt bud på å kjøpe samtlige utstedte og utestående aksjer i Oslo Børs VPS Holding, går det frem av en melding.Tilbudsprisen er 145 kr. per aksje. Det priser hele Oslo Børs VPS til 6,24 milliarder kr. Akseptperioden er fra og med 14. januar 2019 til og med 11. februar 2019 kl. 17.30. Les også: Euronext vil trolig legge fram bud på Oslo Børs i januar Hvis tilbudet godtas, vil Euronext, en av Europas ledende børser, forplikte seg fullt til å støtte videre utvikling, både av markedsplassen Oslo Børs og verdipapirsentralen VPS, samt hele det norske finansielle økosystemet, heter det.Energi, sjømat og shippingAv tilbudet går det blant annet frem at Euronext vil styrke Oslo Børs VPS som et ledende kapitalmarked i Norden ved å bygge videre på posisjonen innen energi, shipping og sjømat, utnytte Euronexts kompetanser og ressurser samt bruke Oslo Børs VPS som et utgangspunkt for en ekspansjon i regionen.Både selskaper og investorer ved Oslo Børs VPS vil nyte godt av den største tilgangen på likviditet i Europa via Euronexts handelsplattform. Dette vil gi norske børsnoterte selskaper et større utstillingsvindu, økt likviditet og dermed en mer effektiv prising, heter det.Videre heter det blant annet at Oslo Børs VPS vil få bedre mulighet til å utnytte teknologi, spesielt gjennom Euronexts nye proprietære handelsplattform Optiq. Og atEuronext vil tilby en pakke med verktøy for norske investorer og selskaper, samt tilgang til de globale valutamarkedene for investorer.Oslo Børs VPS vil få tilgang til å tilby utdannelsesprogrammer som er målrettet mot små og mellomstore selskaper og familieeide virksomheter, heter det. - Vil forbedre sin posisjon- I et stadig mer konkurransepreget og raskt skiftende globalt marked mener vi at Oslo Børs VPS vil forbedre sin posisjon i Norge og utlandet ved å bli del av Euronext, kommenterer Stéphane Boujnan, konsernsjef i Euronext.Konsernsjefen mener et sammenslått selskap vil styrke Euronexts paneuropeiske lederposisjon, og samtidig være til fordel for Oslo Børs VPS’ interessenter.- De vil, hvis tilbudet aksepteres, dra nytte av den største tilgangen på likviditet i Europa, ledende teknologi og investeringer i innovasjon, samt tilgang på nye aktivklasser, verktøy og markeder, sier Boujnan, og fortsetter:- Oslo Børs VPS vil beholde sin identitet og integritet innenfor Euronexts desentraliserte og ‘enhet i mangfold’-modell. Verdipapirsentralen VPS vil beholde sin operasjonelle uavhengighet og fortsatt betjene det norske investormarkedet.For Euronext vil ifølge Boujnan denne transaksjonen være en viktig milepæl i arbeidet med å levere på gruppens visjon.- Vi bygger et paneuropeisk marked som tilbyr førsteklasses kapitalmarkedstjenester og bidrar til å finansiere realøkonomien, sier konsernsjefen.Les også: Flere interessenter har meldt sin interesse


Les også