Europeisk rentedom klar

Den europeiske sentralbanken (ECB) holder styringsrenten på null.

Den marginale innskuddsrenten blir stående på minus 0,40 prosent, mens den marginale utlånsrenten holdes på 0,25 prosent.Dette var i tråd med konsensus.ECB venter at styringsrentene holder seg på dagens nivåer minst gjennom sommeren 2019, og i alle tilfeller så lenge som nødvendig for sikre at inflasjonen nærmer seg nivåer som er under, men nær, 2,0 prosent på mellomlang sikt.Samtidig gjentar ECB guidingen for reinvesteringer av hovedstolen av papirer som går til forfall til etter datoen sentralbanken begynner å heve sine styringsrenter (mot slutten av 2019).Reinvesteringene vil uansett skje så lenge som nødvendig for å opprettholde gunstige likviditetsforhold og rikelig med pengepolitisk handlingsrom. ECB-sjef Mario Draghi vil utdype ytterligere på pressekonferansen som starter 14:30.Få sprell ventetEksperter ventet seg få, store sprell fra ECB-sjef Mario Draghi i forkant av dagens rentedom.- Vi tror ECB vil gjenta det den sa sist om at nedsiderisikoen har blitt større og at det neppe er aktuelt å heve renten før etter sommeren. ECB har nå avsluttet nettokjøp av verdipapirer under programmet for kvantitative lettelser, og vil neppe gi noen nye signaler her med det første. Derimot venter vi at ECB vil si noe om fornyelse av det målrettede programmet for langsiktig finansiering av bankene, TLTRO, men det er mer sannsynlig at det vil skje i mars enn nå, skrev seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i morges.Euroen svekker seg marginalt mot dollar etter rentedommen. EURUSD står i 1,1347.


Les også