Genel kjøper seg inn i to nye lisenser i Kurdistan

Genel går nå inn i de de Chevron-opererte blokkene Sarta og Qara Dagh i Kurdistan.

Genel olje arbeider foto: Genel Energy

Genel Energy har nå inngått en avtale om kjøp av andeler i de Chevron-opererte blokkene Sarta og Qara Dagh i Kurdistan, opplyses det i en melding.Genel vil kjøpe en 30 prosents andel i Sarta-lisensen ved å betale 50 prosent av kostnadene ved den pågående feltutviklingen frem til et bestemt produksjonsmål er nådd.Chevron vil her beholde 50 prosent, mens de kurdiske myndighetene (KRG) vil beholde en andel på 20 prosent.Genel estimerer at de her vil bruke omtrent 60 millioner dollar innen utgangen av 2020.Ved Qara Dagh vil Genel kjøpe en andel på 40 prosent, samt bli operatør for lisensen. Chevron beholder en 40 prosent eierandel, mens KRG også her sitter på 20 prosent.Les hele meldingen her.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker