Gladnyhet for Solstad Offshore

Sikrer kontraktsforlengelse for skip eid av Ocean Yield.

Solstad Offshore opplyser i en børsmelding onsdag at det har blitt tildelt en kontraktsforlengelse av Eni for ankerhåndteringsfartøyet "Far Statesman".Forlengelsen har en varighet på fem måneder.Skipet skal støtte Enis borekampanje utenfor kysten av Indonesia.Kontrakten har oppstart i januar 2019 i direkte fortsettelse av den nåværende kontrakten som ble tildelt i juli i fjor. Eies av Ocean YieldEieren av det 2013-bygde ankerhåndteringsfartøyet er Ocean Yield som har leid det ut til Solstad Farstad til 2025.Rett før jul inngikk partene en 6-måneders stillstandperiode relatert til betalingen av renterm avdrag og hyre for "Far Statesman" og søsterfartøyet "Far Senator".Ocean Yield vil i forbindelse med fremleggelsen av tallene for fjerde kvartal 2018 vurdere om det er nødvendig å foreta en nedskrivning knyttet til de nevnte skipene.En kontraktsforlengelse for "Far Statesman" er i så måte gode nyheter.