Håver inn barnehagemillioner

Et av landets største private barnehageselskap tjener gode penger, til tross for at veksten avtar.

Espira Gruppen AS, som administrerer og forvalter drift av barnehager hadde inntekter på 75,58 millioner kroner i regnskapsåret 2017/2018 (avvikende regnskapsår, juli-juni journ. anm.), mot 72,34 millioner kroner i 2016/2017.Espira Gruppen er sammen med Læringsverkstedet, Trygge Barnehager og Norlandia Barnehagene Norges fire største private barnehageselskaper.Veksten avtar«Barnehagesektoren har tidligere vært i solid vekst, men veksten avtar nå, ettersom stadig flere kommuner opplever full barnehagedekning. Etter år med fokus på vekst, har nå fokuset dreid mot kvalitet og innhold», heter det i styrets årsberetning.Driftsresultatet beløp seg i perioden til 2,85 millioner kroner, sammenlignet med 4,48 millioner kroner i 2016/2017.Resultat etter skatt endte for Espira, som er en del av AcadeMedia - som driver både barnehager, grunnskoler og voksenopplæring, i Sverige, Norge og Tyskland, på 8,13 millioner kroner, mot 7,26 millioner kroner.Resultat etter skatt for Espira-konsernet ble på 58,6 millioner kroner i 2017/2018, mot 32,4 millioner kroner i 2016/2017.Konsernet omsatte for 1.685 millioner kroner, mot 1.543 millioner kroner i forrige periode.MarkedsrisikoIdentifiserbar risiko er knyttet til konjunktur og rammebetingelser.«Det er vesentlig for selskapet med forutsigbare rammebetingelser for drift av barnehagene», heter det.Selskapet er utsatt for renterisiko, da selskapets byggelån er flytende basert på NIBOR+ avtalt margin.«Selskapet er derfor utsatt for risiko knyttet til endringer i det generelle pengemarkedet i Norge», heter det.Espira opererer med 100 barnehager i Norge, og har cirka 3000 ansatte og 10.000 barn i sine barnehager.