Handelsbanken: - Optimismen dabber av

- Det som nå er det dominerende temaet, er i hvor stor grad den globale veksten bremser opp. Det er i første rekke industrisektoren som rammes, skriver banken.

Det ble nok en volatil dag for de amerikanske aksjemarkedene i går, som til slutt stengte svakt i pluss. Men senket guiding fra Apple som følge av svakere salg i Kina senket aksjen i etterhandelen, og S&P futures indikerer en negativ start på den amerikanske handelen i dag, skriver Handelsbanken Capital Markets i deres morgenrapport torsdag.Det asiatiske aksjemarkedet er svakt ned i løpet av natten. Videre fikk oljeprisen seg et løft på meldinger om lavere eksport fra Saudi Arabia. Halvparten av oppgangen er imidlertid reversert, og prisen ligger nå rundt 54 dollar. EUR/NOK ble handlet ned mot 9,86-nivået i går ettermiddag, men paret er nå opp mot 9,94.Industriveksten dabber avHandelsbanken trekker frem PMI-tallene fra den kinesiske industrisektoren, som nylig falt under 50-streken.- Det som nå er det dominerende temaet, er i hvor stor grad den globale veksten bremser opp. Det er i første rekke industrisektoren som rammes, skriver banken.Selv om industriveksten dabber av, skriver Handelsbanken at det kan tyde på at veksten holder seg rimelig godt oppe her hjemme.- I går fikk vi industri-PMI for desember, som viste en nokså sidelengs bevegelse; 55,9 i desember, mot 56,2 i november. Vi mener fortsatt at det er gode utsikter til industrivekst gjennom 2019, hovedsakelig drevet av en klar oppgang i oljeinvesteringene.LedighetstallDet var i oktober 114.000 arbeidsledige i Norge, justert for sesongvariasjoner. Det utgjorde 4,0 prosent av arbeidsstyrken, viser den ferske Arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB).- Ledigheten fortsetter altså å flate ut. Resultatet for oktober var i tråd med konsensus, mens vi ventet 3,9 prosent, skriver Handelsbanken, som legger til at «kombinasjonen av god sysselsettingsvekst og svakere vekst i arbeidsstyrken tilsier at ledigheten vil ta seg noe ned det nærmeste året.»I dag rettes oppmerksomheten mot den amerikanske ISM-indeksen for industrien, hvor det også ventes en ganske klar svekkelse av momentumet. Indeksen er nemlig ventet ned fra 59,3 i november til 57,6 i desember. Det vil fortsatt være tall som indikerer god vekst, men en slik endring vil uansett vise at optimismen dabber av.