Har mottatt bestillinger for nær 12 mill.

Videre opplyses det at styret i selskapet vil foreslå at Roger Hofseth velges som nytt styremedlem.

Børs

Aqua Bio Technology har mottatt bestillinger for rundt 11,735 millioner kroner i den rettede emisjonen. Emisjonen var på opptil 15 millioner kroner gjennom utstedelse av nye aksjer med kurs 2,5 kroner per aksje.Det skriver selskapet i en melding mandag, ifølge TDN Direkt. Videre opplyses det at styret i selskapet vil foreslå at Roger Hofseth velges som nytt styremedlem.

aqua bio technology