IMF spår svakere vekst

Nok en nedjustering.

Det internasjonale valutafondet (IMF) skriver i sin siste oppdatering av World Economic Outlook (WEO) at veksten i verdensøkonomien avtar.IMF spår nå en vekst på 3,5 prosent i 2019 og 3,6 prosent i 2020.Dette tilsvarer en nedjustering på 0,2 og 0,1 prosentpoeng fra forrige oppdatering i oktober, da estimatene også ble jekket ned grunnet handelskonflikten mellom USA og Kina.- Den ytterligere nedjusteringen siden oktober gjenspeiler delvis en videreføring av det svakere momentumet i 2. halvår 2018, inklusive i Tyskland etter introduksjonen av nye utslippsstandarder for biler, går det frem av dagens WEO-rapport.- I Italia tynger bekymringene for statsgjeld og finansiell risiko innenlandsk etterspørsel, men nedjusteringene skyldes også svakere sentiment i finansmarkedene, så vel som at tilbakeslaget i Tyrkia ser ut til å bli større enn ventet, heter det videre.Les mer her. Se også: Betydelig høyere risiko for veksten i verdensøkonomien


Les også