- Kan bedre sentimentet i aksjemarkedet

Nordea Markets-økonomer oppdaterer på dagens viktigste.

Samtalene mellom USA og Kina går veldig bra ifølge Donald Trumps twitter-konto. Det rapporteres også fra mer pålitelige kilder ifølge Lars Mouland and Nick Pausgaard Fisker i Nordea Markets at det har blitt gjort store fremskritt, og samtalene er i så bra driv at de fortsetter en dag over tiden. «Den amerikanske presidenten er opptatt av å lande en avtale som kan bedre sentimentet i aksjemarkedet, og det ser ut som han er på vei til å gjøre det», skriver de i morgenrapporten. Wall Street i plussS&P steg ytterligere én prosent i går og er nå bare 2,5 prosent lavere enn markedsbunnene i oktober og november. Oljeprisen fortsatte også høyere, og Brent handler nå rett under 60 dollar fatet.Norske kroner holder seg på omtrent samme nivå som i går og en Euro koster nå 9,76 kroner.I kveld kommer referatet fra den amerikanske sentralbankens møte i desember. Uttalelser fra flere sentralbankmedlemmer i det siste, tyder på at FED vurderer å endre sin plan for å redusere sin balanse, og det blir ifølge Mouland og Pausgaard Fisker spennende å se om referatet gir noen innsikt i hvor langt denne diskusjonen har kommet.«De mener sentralbankens reduksjon av balanser har vært med på å redusere etterspørselen etter risikable aktiva, og signaler om en langsommere reduksjon vil være positivt for blant annet aksjer», skriver økonomene.Vi får i dag også Riksbankens referat fra forrige rentemøte der den satte opp renten for første gang siden 2011.«Rentebanen ble samtidig senket og det blir interessant å lese mer om de interne diskusjonene om planen for videre rentehevinger», heter det fra Mouland og Pausgaard Fisker.Norsk BNP for november tikket inn i dag. Nordea Markets legger ikke mye vekt på de månedlige tallene som økonomene mener er for volatile. Etter en sterk vekst fra september til oktober var fastlandsøkonomien om lag uendret mellom oktober og november, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). BNP steg 0,6 prosent i tremånedersperioden september-november sammenliknet med august-oktober. For øvrig ligger BNP for Fastlands-Norge de elleve første månedene i 2018 pene 2,4 prosent over samme måneder i 2017.«Fastlandsveksten er ventet å komme inn på 0,2 prosent m/m, noe som er i takt med fortsatt bra vekst i norsk økonomi», mente Mouland og Pausgaard Fisker i forkant av tallene.Les også: Norsk økonomi vokserVerdt å høre påI tillegg til nøkkeltallene, er det flere sentralbankmedlemmer som taler i dag. I USA taler FOMC-medlemmene Bostic, Evans og Rosengren.«Markedet har fulgt nøye med på uttalelser fra den amerikanske sentralbanken i det siste, og selv om de som taler i dag ikke er de mest innflytelsesrike, er det verdt å høre på om de følger opp den mykere linjen som sentralbanksjefen har lagt seg på», heter det i oppdateringen.I Storbritannia taler sjefen for Bank of England, Mark Carney. Han og resten av sentralbankkomiteen holder på at et «No-deal Brexit» kan bety enten renteøkning eller rentesenkning. Nordea Markets og markedet tror klart på det siste, noe vi så en forsmak på sommeren 2016.Endelig får vi de ukentlige lagertall for oljeoppbyggingen i USA.«I siste uke falt disse med 3,3 millioner. Fallende amerikansk lageroppbygging og produksjonskuttet i OPEC+ landene er med på å forklare den stigende oljepris i det siste», avslutter Nordea-økonomene i oppdateringen.