Komplett Bank bommer på guiding

Samtidig som selskapet melder om at CEO, Raimond Pettersen går av, slipper Komplett Bank tall for Q4.

I en melding tirsdag kveld presenterer Komplett Bank tall for Q4, nesten en måned før den komplette kvartalsrapporten slippes 13. februar.Selskapet fremlegger en omsetning på 296 millioner kroner i Q4, opp 10% sammenlignet med foregående kvartal (Q3).Selskapet bommer på guidingen om 8-8,3 milliarder kroner i utestående lån for slutten av kvartalet. Netto lånevolum steg omtrent 400 millioner kroner til omtrent 7,85 milliarder kroner. Det gir en utlånsvekst på 40% år over år.Lavere en forventet netto lån for 2018 var et resultat av lav lånevekst i desember, skriver selskapet. Det var drevet av lavere salg i siste halvdel av måneden, kombinert med høye avskrivningnivåer, primært som følge av sesongvariasjoner.Tap på lån falt i fjerde kvartal. - Selv om vi hadde foretrukket å nå vår guiding for netto lån, var låneveksten i de to første månedene av kvartalet på linje med våre forventninger, sier den rykende ferske CEOen, Jan Haglund, i meldingen.