Kraftig tilstramming i Nordsjøen: Store, norske båter er favoritten

Ankerhåndteringsratene stiger kraftig i nytt værvindu. I supply er det roligere, men meglerhus melder om økt kjøpsinteresse og høyere skipspriser.

- Det har vært en periode med dårlig vær som har gjort at en del operasjoner, spesielt når det gjelder flytting av rigger, ikke har latt seg gjennomføre. Riggflyttene har dermed hopet seg opp, forklarer daglig leder Sølve Høyrem i Westshore Shipbrokers til Hegnar.no.Med bedre vær i sikte de neste dagene vil oljeselskapene utnytte tiden til å gjennomføre planlagte operasjoner, og dermed stiger etterspørselen etter ankerhåndteringsfartøy i Nordsjøen.Kombinert med et begrenset tilbud av båter i markedet har de siste dagene bydd på en kraftig tilstramming.«Name of the game»Mandag sluttet Well Expertise en kvartett ankerhåndterere til flyttingen av «Transocean Arctic» til en dagrate på 300.000 kroner pr. dag. Én dag senere må Equinor ut med 525.000 kroner dagen for å leie «Olympic Zeus» og «Island Vanguard» til å flytte «Transocean Endurance».Det er betydelig høyere enn for kun én uke siden da Equnior sluttet fire ankerhåndterere til flytting av den halvt nedsenkbare Seadrill-riggen «West Phoenix». Slutningen ble da gjort til en dagrate på 150.000 kroner.Nettopp det dårlige været har bidratt til at båtene som skulle flytte «West Phoenix» på norsk side av Nordsjøen, samt «Ocean Valiant» på britisk side, har ligget i ro i en uke i påvente av roligere farvann, noe som også har bidratt til å redusere tilbudssiden.Korte værvinduer med der tilhørende aktivitetsøkning «business as usual» om vinteren. Et ratehopp av varig karakter er det derfor ikke snakk om.- Dette er «the name of the game» om høsten og vinteren. Det er dessverre ingen «game changer» i markedet, sier Høyrem.- Vi opplever dette hver høst, men samtidig er det en hyggelig opptur for rederne, fortsetter skipsmeglertoppen som ikke utelukker at ratene skal stige ytterligere de nærmeste dagene.På norsk side er det kun «Sveaas-båten» «Brage Viking» som er ledig for oppdrag, mens på britisk side er det to ledige båter, også de tilhørende Sveaas-rederiet Viking Supply Ships.Vil ha norske båterI likhet med fjorårets vinter, var det ventet at også årets ville bli tøff. Dermed har flere redere valgt å legge båter i opplag i påvente av et bedre marked til våren og sommeren.Bare siden årsskiftet er det blitt lagt to ankerhåndterere i opplag, og totalt ligger dermed 43 stykker av denne typen i opplag i Nordsjøen, ifølge en oversikt fra Westshore.- Det oppleves alltid som positivt at vi får disse oppturene, men vi forventer at flere AHTS-er blir lagt i opplag gjennom vinteren, sier Høyrem.Når det gjelder hvilke båter som er mest etterspurt forklarer han at preferansene til oljeselskapene endrer seg i den forstand at de til høsten og vinteren vil ha større og kraftigere fartøy.-Norske båter blir mer populære. De vil ha store, kraftige norske båter også på britisk side. Det er en trend vi ser. - Det er positivt, slår han fast. Prisene stigerMens markedet for ankerhåndteringsfartøy er inne i en god periode med høyere aktivitet og dertil høyere rater, har året for plattform forsyningsskip (PSV) startet heller labert.Snittratene for fartøy med dekksareal på over 800 kvadratmeter ligger hittil i år på nær 5.300 pund pr. dag, eller rundt 58.000 kroner. De siste slutningene er gjort til rundt 50.000 kroner.Selv om ratenivået er lavt for øyeblikket kan Høyrem i Westshore fortelle at prisutviklingen for PSV-er beveger seg i positiv retning. - Nå opplever vi en økende interesse for kjøp av supplyskip, og jeg kan definitivt bekrefte at prisene er på vei opp, sier han.Selv om det fortsatt kan forekomme transaksjoner til krisenivåer slik det ble gjort mye av i 2017, vil det være under spesielle omstendigheter, understreker meglersjefen. - I det store og hele får vi høyere priser for fartøyene nå enn for 6 måneder og 12 måneder siden.- Det er en trend vi venter skal fortsette.