Lanserer emisjon etter krakk

Next Biometrics og Nordic Nanovector henter penger.

Børs

Styret i Next Biometrics har hyret inn Carnegie og DNB Markets for å vurdere en rettet emisjon på inntil 160 millioner kroner, går det frem av en børsmelding.Største aksjonær, Greenbridge Investments Partners, vil forsvare sin eierandel i emisjonen (18,8 prosent) ved å tegne rundt 30 millioner kroner (basert på at 160 millioner kroner hentes inn).Videre vil fem medlemmer av toppledelsen, inklusive konsernsjef Ritu Favre og finansdirektør Knut Stålen, tegne aksjer for totalt 780.000 kroner.Nettoprovenyet skal gå til ytterligere skalering av virksomheten innen utvikling av betalingskort.Pengene skal samtidig kunne generere inntekter tilstrekkelige til å gi selskapet en bærekraftig balanse av inntekter og kostnader.Next Biometrics ble hardt straffet på børsen etter at toppledelsen varslet emisjonen tidligere i dag, og krakket praktisk talt med sin 19,9 prosent nedgang til 14,90 kroner.Les mer her. Emisjon i biotek ogsåSamtidig har Nordic Nanovector hyret inn DNB Markets og Jefferies tilknyttet lanseringen av en rettet emisjon på inntil 10 prosent av selskapets utestående aksjer, går det frem av en annen børsmelding.Nettoprovenyet skal gå til utvikling av produksjonsaktiviteter, oppskalering av kliniske og kommersielle aktiviteter i forberedelsen av en kommersiell lansering av Betalutin, samt generelle selskapsformål.Største aksjonær, HealthCap VI L.P, har informert selskapet om at de vil delta i emisjonen.Valgkomiteen i Nordic Nanovector foreslår dessuten at Jan H. Egberts velges som ny styreleder i selskapet.Les mer her.

emisjon
nordic nanovector
next biometrics
ritu favre