Lerøy skuffet - Tønseth sitter fortsatt på «kjøp»

Slaktevolumet til Lerøy Seafood økte i 4. kvartal, men nådde ikke opp til forventningene.

Lerøy Seafood endte i 4. kvartal opp med et slaktevolum på 49.415 tonn, rundt syv prosent lavere enn konsensus og Sparebank 1 Markets.Les også: Lerøy slaktet mer fisk«Med relativt gode vekstforhold i 4. kvartal, mener vi noe av dette «tapte» volumet kan flyttes inn i 2019, som mange av lakseoppdretterne har indikert tidligere», heter det fra analytiker Tore Tønseth, i Sparebank 1 Markets i en fersk oppdatering.Isolert sett er dette ifølge analytikeren noe negativt fra et tilbuds/pris-perspektiv da mer enn forventet volum kan bli tilgjengelig i 1. kvartal.I forkant av rapporten fra Lerøy Seafood hadde Tønseth en kjøpsanbefaling på aksjen, med et kursmål på 80 kroner.Selskapet presenterer sine kvartalstall 26. februar.