Meglerhus spår nær dobling etter kursras

Norne Securities mener aksjen har blitt utsatt for et dramatisk nedsalg, noe som undervurderer aksjen.

I midten av desember skrev styret i Borgestad at de hadde besluttet å fremme et forslag om at selskapet skal gjennomføre en kapitalforhøyelse i form av en garantert fortrinnsrettsemisjon for å hente om lag 34 millioner kroner.Emisjonen ville ifølge meldingen tilføre konsernet nødvendig arbeidskapital, hvor provenyet ville bli brukt til generelle selskapsformål. På dagen sendte investorene aksjen ned hele 39 prosent til 21 kroner, som ifølge Norne Securities er under den teoretiske aksjekursen, ifølge en rapport fra meglerhuset onsdag.- Selv om selskapet hevder at provenyet er et nødvendig tillegg til arbeidskapitalen, ser ikke vi et klart behov for det, da våre estimater tyder på at selskapet har tilstrekkelige kontantreserver for å støtte sin virksomhet og overholde obligasjonsforpliktelsene, skriver meglerhuset.Norne holder ved sin kjøpsanbefaling på Borgestad-aksjen med et kursmål på 32 kroner per aksje.Kjøpsanbefalingen støttes av en betraktelig rabatt på om lag 68 prosent i forhold til selskapets substansverdi, i tillegg til salget av store eiendommer, som kjøpesenteret Agora Bytom i Polen. Norne mener eiendommene ble solgt til gunstige priser, spesielt Grenland Arena, som ble solgt 36 millioner kroner over bokført verdi. I tillegg nevner meglerhuset at Borgestad vil ha en sterkere balanse etter emisjonen, som igjen vil eliminere finansielle bekymringer.Borgestad-aksjen er i skrivende stund opp 5,88 prosent til 18 kroner. Tirsdag endte aksjen på 17 kroner, som i henhold til kursmålet tilsvarer en oppside på om lag 88 prosent.Siste måned har aksjen rast 35 prosent, men har i den siste tiden hentet seg noe inn igjen, opp 38,21 prosent siden årsskiftet.Aksjen har rast hele 65 prosent på ett år.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også