Yinson Energy har tildelt DOF Subsea en kontrakt for levering av transport- og installasjonstjenester for å posisjonere og forankre fartøyet Helang på Layang-feltet i Malaysia. Det skriver DOF i en melding torsdag. Arbeidet inkluderer prosjektledelse, engineering, tauing og forankring, og er forventet ferdigstilt innen tredje kvartal 2019. DOF vil benytte fartøyet Skandi Hercules.