Milliard-emisjon i Ice

Utsatte børsnotering i desember, nå hentes penger gjennom en rettet emisjon.

Torsdag kveld melder Ice at de vil hente et milliardbeløp i en rettet emisjon.Emisjonskursen er satt til 20 kroner per aksje. Selskapet vil hente mellom 1,2 og 1,5 milliarder kroner. Pengene skal brukes til å fortsette prosessen med å bygge ut eget 4G-nett.Utsatt børsnoteringDen 6. desember 2018 meldte selskapet at de ville utsette en børsnotering, etter uro i finansmarkedene. Selskapet vil i forbindelse med emisjonen holde en ekstraordinær generalforsamling i begynnelsen av Februar, kommer det frem i børsmeldingen.