Mindre tap for sparebank – meglerhus roper kjøp

Dette tilsvarer en utbyttegrad på henholdsvis 7,8 og åtte prosent, en av de høyeste i sektoren.

I oktober nedjusterte Sandnes Sparebank det totale tapsestimatet på utlån for året 2018 fra mellom 40 og 70 millioner kroner til intervallet 30 til 60 millioner kroner.Ureviderte tall for 2018 viser netto tap/nedskrivninger på om lag 25 millioner kroner for året.Det skriver banken i en børsmelding onsdag.Per september var det totale netto tap/nedskrivninger på 29,5 millioner kroner. Isolert forventes det en tilbakeføring av netto tap/nedskrivninger på omtrent fem millioner kroner for fjerde kvartal, i hovedsak grunnet tilbakeføring både innenfor individuelle tap og gruppenedskrivninger, skriver sparebanken.Spår stor oppside- Vi ser utbyttegraden opp til om lag åtte prosent for 2018, en av de høyeste i sektoren, samtidig som lav pris/bok er uberettiget gitt forbedring i både egenkapitalrentabilitet og aktivarisiko, skriver Norne Securities i en oppdatering onsdag.Videre skriver meglerhuset at de ventet tap/nedskrivninger på utlån på 7,3 millioner kroner for selskapets fjerde kvartal. Gitt den oppdaterte guidingen, spår meglerhuset en positiv innvirkning på utbyttene, som vil ende opp på mellom 4,3 og 4,4 kroner for 2018, gitt 60 prosent utbetaling, mot deres tidligere estimat på 4,2 kroner.Dette tilsvarer en utbyttegrad på henholdsvis 7,8 og åtte prosent, en av de høyeste i sektoren.Meglerhuset fastholder sin kjøpsanbefaling på Sandnes Sparebank-aksjen med et kursmål på 80 kroner. Aksjen er i skrivende stund uendret om lag 55 kroner, som tilsier en oppside på om lag 46 prosent i henhold til kursmålet.


Les også