KjøpLogg inn

Myrseth om Kjus-veddemål

Hvordan skal dette gå?

Publisert 21. jan. 2019 kl. 15.43
Oppdatert 29. aug. 2019 klokken 22.51
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 518 ord

I sin ukentlige kommentar tar investeringsdirektør Stig Myrseth i Dovre Forvaltning for seg IMO 2020-reglene, som trer i kraft neste år.Direktøren gjør det klart at shipping- og raffinerinæringen er dårlig forberedt, og at dette gir stort utfallsrom i prisen på råolje og petroleumsprodukter.- Skipsfarten bruker i dag nesten utelukkende marin bunkersolje med høyt svovelinnhold som drivstoff. Dette er ikke uten grunn ettersom denne er billigst. Bunkersoljen er nærmest som et avfallsprodukt å regne som blir igjen etter at råoljen har gått gjennom raffineringsprosessen, skriver Myrseth.Når IMO 2020-reglene trer i kraft, blir det forbudt å bruke dette sterkt forurensende drivstoffet.- Skipseierne har da to valg. Enten å bytte til drivstoff med lavt svovelinnhold. Alternativt må «scrubbere» installeres som fjerner svovelet fra eksosen, fortsetter direktøren.Lite «scrubbere»Av rundt 70.000 skipene som seiler på verdenshavene, tror Myrseth at kun rundt fem prosent av disse vil ha installert «scrubbere» når de nye reglene trer i kraft.Resten vil dermed måtte bytte drivstoff.Skipsfarten legger i dag beslag på 3,6 millioner fat bunkersolje per dag. Hva skjer med denne når IMO-reglene trer i kraft?- Litt over halvparten vil trolig bli kjøpt av raffinerier som har investert i ekstra utstyr for å trekke svovelet ut og omgjøre bunkersoljen til IMO 2020-kompatibelt drivstoff. Videre vil noe bli solgt til skip med «scrubbere», svarer investeringsdirektøren på sitt eget spørsmål.- En god del av bunkersoljen, trolig rundt en million fat per dag, kan imidlertid ende opp som en nærmest uselgelig vare. Hvor denne tar veien, er vanskelig å si. Noe vil havne på lager. Andre deler kan bli solgt til Afrika til bruk i kraftproduksjon i stedet for kull, fortsetter han.Kjus-veddemåletSlår dette til, vil etterspørselen etter råolje ifølge Myrseth øke med én million fat per dag alle andre ting likt. I så fall skal oljeprisen opp.- Et vesentlig større etterspørselssjokk vil komme i markedet for marint diesel, som er drivstofftypen mange skipseiere vil bytte til når de ikke lenger kan bruke den forurensende bunkersoljen. Det store spørsmålet er om raffineriindustrien makter å møte den økte etterspørselen, skriver direktøren videre.- Torbjørn Kjus og flere andre eksperter stiller seg tvilende til det. I så fall vil prisen på diesel skyte i været samtidig som bunkersolje kollapser, legger han til. I øyeblikket er prisforskjellen mellom disse to produktene på ca. 225 dollar per tonn.- Stiger dieselprisen, vil det gi økte driftskostnader for shippingnæringen. Mange redere antar imidlertid at de kan velte merkostnaden over på kundene all den tid kun en liten andel av verdensflåten har installert «scrubbere», skriver Myrseth.Et sjokk i luftenIMO 2020 trenger ifølge Dovre-direktøren derfor ikke være negativt for shipping - også på grunn av andre forhold som «slow steaming», økt skraping, flere tonn-mil innen produkttank og lignende.For luftfarten er historien en annen. - Drives prisen på marint diesel i været, vil det trekke med seg flydrivstoff ettersom disse to produktene har liknende egenskaper. IMO 2020 kan følgelig gi et kostnadssjokk for en bransje som fra før sliter med overkapasitet og svak lønnsomhet, forklarer Myrseth.- Summa summarum kan IMO-reglene gjøre oljenæringen til en børsvinner. Det samme gjelder Vistin om selskapet beholder veddemålene sine i oljemarkedet. På tapersiden utmerker flyselskapene seg, avslutter han.