Nå skal han ansette 500 kvinner

Har 4.200 ansatte. - Vi oppdaget at vi omtrent er dårligst i klassen.

(Finansavisen): AF Gruppen skal øke kvinneandelen fra 9 prosent til 20 prosent, og må derfor ansette 500 nye kvinner, skriver Finansavisen.- Vi oppdaget at vi omtrent er dårligst i klassen, så dette må vi gjøre noe med, sier AF Gruppen-sjef Morten Grongstad til avisen.- For oss er det en ren, konkurransemessig verdiskapnings­motivasjon. Skal vi være en bransjevinner om fem år, er vi nødt til å få tak i de beste folkene. Og siden det er like mange kvinner og menn på jorden, er vi nødt til å rekruttere fra begge kjønn for å få fatt i de beste, påpeker han.Ingen tidsfristIfølge avisen er det ikke satt noen tidsfrist for når kvinneandelen i selskapet skal nå 20 prosent. - De kvinnene som er her, og de som kommer inn, har ikke behov for kvotering. De er mer enn flinke nok, men de har behov for like muligheter. Og får de det, så kommer resten av seg selv, sier Grongstad.- Dette er like mye en gjennomgang av hva vi skal gjøre for å sikre at folk får gode og tilrette­lagte muligheter i for eksempel småbarnsfasen, og den treffer menn i like stor grad som kvinner i dag. Det handler om å skape et arbeidsmiljø som stimulerer alle, sier han til Finansavisen.Ubevisste holdningerGrongstad er ifølge avisen ikke bekymret for at selskapet ikke skal finne de 500 kvinnene.- Kvinneandelen på de studiene vi ofte rekrutterer fra, som ingeniørstudier, er nå blitt forholdsvis høy, og på flere steder er det nesten like mange kvinner som menn. Vi ser at mange kvinner som velger rådgiverstillinger fremfor entreprenører, så da må vi sørge for å være mer attraktive, sier han.AF Gruppen-sjefen påpeker også at til tross for at vi gjerne tror at vi behandler menn og kvinner likt, kan man møte ubevisste holdninger på en arbeidsplass, som gjør at man likevel ikke er likestilt. Derfor mener han det er veldig viktig at kulturen må bidra til at alle får samme muligheter.- I vår bransje kan eksempler være skifterom for begge kjønn i et prosjekt, eller arbeidsklær tilpasset kvinner, både i passform og praktisk bruk. Det er essensielt at man tenker likt på karriereutvikling og muligheter. Vi har hatt stor nytte av å kjøre en bevisstgjøring både hos ledere og ansatte rundt hva det vil innebære å ha et arbeidsmiljø som gir likestilte muligheter, sier Grongstad til Finansavisen.