Nasdaq legger inn bud på Oslo Børs VPS

Oslo Børs VPS anbefaler budet. Livesendingen var ferdig kl. 10:30.

Nasdag AB legger inn bud på Oslo Børs på 152 kroner per aksje for alle aksjene i VPS Holding, ifølge en melding fra Nasdaq.Styret i Oslo Børs VPS og den administrative ledelsen har enstemmig anbefalt budet.Nasdaq har mottatt ugjenkallelig forhåndsgodkjenninger på budet fra aksjonærer som representerer 35,11 prosent av de totale aksjene i Oslo Børs Holding, inkludert DNB og KLP.Budet fra Nasdaq overgår budet til Euronext som fra før av har lagt inn et bud på 145 kroner per aksje.Får ja fra storaksjonærStyret har hatt en grundig behandling av budene, og har gitt aksjonærene en omfattende begrunnelse for hvorfor de mener Nasdaqs bud er det beste, både industrielt og finansielt, heter det i en børsmelding.Styret anbefaler aksjonærene å akseptere budet fra Nasdaq. DNB er ifølge børsmeldingen enig i styrets vurderinger av budene, og følger styrets anbefaling.DNB vil akseptere budet fra Nasdaq.DNB har historisk ment at eierskapet i Oslo Børs VPS bør ha en sterk forankring i det norske markedet. Med de alternativene som nå foreligger mener DNB at Nasdaq vil tilby den beste industrielle og strategiske løsningen for det norske kapitalmarkedet og for Verdipapirsentralen (VPS).DNB eier 19,82 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS gjennom selskapskapital i DNB Livsforsikring AS. Sparebanken Vest vil også akseptere budet fra Nasdaq, går det frem av en børsmelding.Sparebanken Vest mener fortsatt at eierskapet i Oslo Børs VPS bør ha en sterk forankring i det norske markedet. Med de alternativene som nå foreligger er det Sparebanken Vest sin vurdering at Nasdaq vil tilby den beste industrielle og strategiske løsningen for det norske kapitalmarkedet og for Verdipapirsentralen (VPS), heter det i meldingen.- En sammensatt eierstruktur med tett tilknytning til det norske markedet vil best sikre Oslo Børs viktige rolle i kapitaliseringen av norske næringsliv. Vi håper myndighetene anerkjenner dette når Finansdepartementet skal godkjenne nytt eierskap, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også